Piano cơ

Năm sản xuất piano hiệu yamaha

1. Tra theo model để xác định nơi sản xuất piano Yamaha

Hiện nay chúng ta có các nhà máy sản xuất piano Yamaha như sau:

 Hamamatsu, Japan

Thomaston, Georgia

South Haven, Michigan

Jakarta, Indonesia

Hangzhou, China

Taoyuan, Taiwan

Hãy để ý các chữ cái đầu của nơi sản xuất chúng ta sẽ có cách đặt model tương ứng các địa điểm là các model piano Yamaha của chúng ta. Như vậy, có tất cả sáu số serial khác nhau dao động cho Yamaha piano.

- Nếu số serial bắt đầu với một "T", GH1G, GH1FP, GC1G, hoặc GC1FP, đàn piano đã được sản xuất tại Thomaston, Georgia.

- Nếu số serial bắt đầu với một "U", đàn piano đã được sản xuất tại Nam Haven, Michigan.

- Nếu số serial bắt đầu với một "H", đàn piano đã được sản xuất tại Hangzhou, China.

- Nếu số serial bắt đầu với "YT", đàn piano đã được sản xuất ở  Taoyuan, Taiwan.

- Nếu số serial bắt đầu với "J", đàn piano đã được sản xuất tại Jakarta, Indonesia.

Hoặc một số trường hợp như:

- Nếu cây đàn piano của bạn là một GH1G, GH1FP, GC1G, hoặc GC1FP, piano của bạn đã được sản xuất tại Thomaston, Georgia.

- Nếu cây đàn piano của bạn là một GA1E, DGA1E, GB1, DGB1, GB1K, hoặc DGB1K, piano của bạn đã được sản xuất tại Jakarta, Indonesia.

- Nếu cây đàn piano của bạn là bất kỳ mô hình khác, nó được sản xuất tại Hamamatsu, Nhật Bản

2. Tra cứu theo số serial để xác định năm sản xuất

Ở bước này thì bạn tra cứu theo thông tin được cung cấp như sau:

 * Piano sản xuất tại Thomaston, GA (Georgia)

Năm sản xuất

1983

1984

1985

Jan-1986

Jun-1986 

Jun-1986 

 1987

1988

 1989

1990

1991

1992

Serial number

T500101

T500422

T500998

T502874

 T504050

 T100001

 T101856

 T110501

T122421 

 T132706

 T143101

 T155131

Năm sản xuất

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Serial number

 T167386

 T177711

 T189741

 T202945

T212917 

 T224053

 T237164

 T251146

 T265755

 T275258

 T283503

 T294877

 

* Piano sản xuất tại Jakarta, Indonesia

Năm sản xuất

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

     

Serial number

 J1600001

 J1700559

 J1802250

 J1904634

J2008354 

 J2109546

 J2212096

 J2317402

 J2422310

 J2526623

 J2631503

   

 

Năm sản xuất

2010

2011

2012

Serial number

 J2733874

J2837851

J2942840

 

* Piano sản xuất tại Hangzhou, China

Năm sản xuất

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Serial number

 H0004000

H0004900

 H0010900

 H0020700

 H0039900

 H0071498

 H0105429

 

* Piano sản xuất tại Taoyuan, Taiwan

Năm sản xuất

2004

2005

2006

Serail number

YT277800

YT281000

YT285000

 

* Piano sản xuất tại Hamamatsu, Japan

Năm

sản xuất

Serial Number

Năm

sản xuất

Serial Number
Upright Pianos Grand Pianos Upright Pianos Grand Pianos
1917 1700 1964 298000
1918 1800 1965 368000
1919 1900 1966 489000
1920 2100 1967 570000
1921 2650 1968 685000
1922 3150 1969 805000
1923 3650 1970 960000
1924 4250 1971 1130000
1925 4950 1972 1317500 1358500
1926 5700 1973 1510500 1538500
1927 6500 1974 1745000 1753500
1928 7751 1975 1945000 1935000
1929 8928 1976 2154000 2153000
1930 10163 1977 2384000 2362000
1931 11719 1978 2585000 2580500
1932 13368 1979 2810500 2848000
1933 15182 1980 3001000 3040000
1934 17939 1981 3261000 3270000
1935 19895 1982 3465000 3490000
1936 22397 1983 3646200 3710500
1937 25158 1984 3832200 3891600
1938 28000 1985 3987600 4040700
1939 30000 1986 4156500 4214600
1940 31900 1987 4334800 4351100
1941 33800 1988 4491300 4561000
1942 35600 1989 4672700 4671400
1943 37000 1990 4837200 4810900
1944 38000 1991 4967900 4951200
1945 38550 1992 5086800 5071800
1946   1993 5204100 5181400
1947 40000 1994 5296400 5291500
1948 40075 1995 5375000 5368000
1949 40675 1996 5446000 5448000
1950 42073 1997 5530000 5502000
1951 44262 1998 5579000 5588000
1952 47675 1999 5792000 5810000
1953 51266 2000 5860000
1954 57057 2001 5920000
1955 63400 2002 5970000
1956 69300 2003 6020000
1957 77000 2004 6060000
1958 89000 2005 6100000
1959 102000 2006 6145000
1960 124000 2007 6191000
1961 149000 2008 6220000
1962 188000 2009 6250000
1963 237000 2010 6280000