Piano cơ

Chính sách nâng cấp đàn

Chính sách nâng cấp đàn:

        Quý khách hàng khi mua đàn piano tại Piano Cơ boutique, nếu quý khách muốn nâng cấp sang dòng đàn piano khác có giá đàn piano gấp 2 lần trở lên so với đàn piano quý khách đang sử dụng thì Piano Cơ boutique sẽ thu lại đàn piano đó với giá trị tương đương vào thời điểm quý khách đã mua.

Dịch vụ liên quan: ban dan piano - gia dan piano - bang gia ban dan piano - nang cap dan piano