Piano cơ

Yamaha C6X

Thông tin chi tiết

Bảo hành : 10 năm
 
Khuyến mại : Khăn phủ phím, ống sưởi, ghế Nhật
Miễn phí 10 lần lên dây, canh chỉnh máy và 10 lần vệ sinh

Giá bán: 672.300.000 VNĐ

Piano mới 100%

Sản phẩm liên quan

Yamaha G5
Liên hệ